Petycja do Prezydenta Miasta

Zachęcamy do poparcia naszej inicjatywy na uczelni!
Prezydent Miasta Kielce
Wojciech Lubawski

PETYCJA
Szanowny Panie Prezydencie,
Ostatnie lata zaznaczyły się zauważalnym, dynamicznym rozwojem Kielc. Dzięki środkom pochodzącym z funduszy Unii Europejskiej i sprawnemu zarządzaniu, przed naszymi miastem otworzyły się perspektywy rozwoju, których wcześniej nie mieliśmy. Tworzone są nowe rozwiązania komunikacyjne w postaci budowy dróg, modernizacji autobusów miejskich czy też starań o regionalny port lotniczy. Stolica województwa świętokrzyskiego będzie wkrótce skrzyżowaniem dwóch dróg ekspresowych. Miasto Kielce inwestuje w rozwój kultury budując Międzynarodowe Centrum Kultur, modernizując amfiteatr. Kieleckie drużyny sportowe występują w najwyższych klasach rozgrywek w piłkę ręczną, piłkę nożną, siatkówkę czy bilard. Śródmieście Kielc dzięki rewitalizacji powraca do swoich historycznych wyglądów i staje się miejscem odpoczynku jak i atrakcją turystyczną. Na terenie naszego miasta jest wiele obszarów rekreacyjnych, powstaje coraz więcej ścieżek rowerowych. W Kielcach istnieje kilkanaście uczelni wyższych w tym dwie publiczne – Politechnika Świętokrzyska i Uniwersytet Jana Kochanowskiego.
Z punktu widzenia mieszkańca miasta lub uczących się tu studentów widać dynamiczny rozwój stolicy województwa. Pojawia się jednak problem z promocją naszego wspólnego dobra poza region świętokrzyski. Mówi się o ukrytym potencjale miasta, który nie jest wykorzystany. Z Kielc ubywa ludzi młodych, którzy po maturze wybierają uczelnie z Warszawy, Krakowa, Poznania, Lublina, Katowic czy nawet Rzeszowa. Nie sposób dostrzec inicjatyw, które byłyby w stanie tych młodych, ciekawych świata ludzi zatrzymać w naszym mieście. Kolejnym problemem jest fakt, że Kielczanie studiujący poza naszym regionem, rzadko do Kielc wracają. Miastu nie udaje się sprowadzić zagranicznych inwestorów, którzy napędziliby miejską gospodarkę i spowodowaliby, aby Kielce były bardziej konkurencyjne wobec innych miast wojewódzkich w Polsce. Nasze miasto nie ma jednoznacznej, wypromowanej marki, rozpoznawalnej w całym kraju.
W związku z wyżej wymienionymi okolicznościami, my – studenci Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego kierowani troską o przyszłość naszego miasta, wyrażamy przekonanie, że drogą do rozwiązania wielu z powyższych kwestii byłoby utworzenie w Urzędzie Miasta Kielce wydziału, bądź referatu zajmującego się promocją i Public Relations Miasta. Komórka ta zajmowałaby się tworzeniem kreatywnej strategii promocyjnej opartej na zasobach i walorach, które Kielce niewątpliwie posiadają, ale które nie są znane mieszkańcom innych regionów w kraju, ani zagranicą.
Takie komórki działają w większości polskich miast. Dzięki dobrym hasłom promocyjnym i wykorzystaniu mediów, takim ośrodkom jak na przykład Rzeszów, udaję się sprowadzić młodych, kreatywnych ludzi.
Po zasięgnięciu wiedzy ekspertów, w oparciu o własne doświadczenie oraz opinie nauczycieli akademickich, proponujemy by wydział lub referat promocji i Public Relations składał się z urzędników miejskich i ekspertów zewnętrznych. Takie rozwiązanie gwarantuje pełny profesjonalizm działania. Przemyślane przeznaczenie środków na promocję miasta jest niezbędne dla jego rozwoju.

Szanowny Panie Prezydencie,
Mając pełne poparcie kadry naukowo-dydaktycznej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, wyrażamy ogromną nadzieję na pozytywną reakcję Pana Prezydenta na nasze dezyderaty. Jednocześnie prosimy o spotkanie, aby ten temat szerzej przedyskutować.
W załączniku przekazujemy podpisy studentów, nauczycieli i władz instytutu.

Studenci Instytutu Nauk Politycznych

Komentarze

comments

Dodaj komentarz

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress